Medieval Latin Tales

  ~The Clever Thief ~

De Thesauro et Fure Astuto

~ Part 2 ~

Edited by Eugene R. Moutoux

adeo, adire, adii, aditurus - to go to, approach
ait - he, she says
ambo, ambae, ambo - both
cerno, cernere, crevi, cretus - to separate; discern, see
deficio, deficere, defeci, defectus - to fail, run short
demum - at last
depereo, deperire, deperii, deperiturus - to perish, be lost
desum, deesse, defui, defuturus - to be wanting, fail
evanesco, evanescere, evanui - to disappear
ferreus, ferrea, ferreum - iron
flos, floris, m. - flower
inquit - he, she says
iuvenis, iuvenis, m. and f. - young man; young woman
iuventus, iuventutis, f. - youth, the prime of life
obscurus, obscura, obscurum - dark
obstruo, obstruere, obstruxi, obstructus - to block, stop up
ops, opis, f. - aid; pl. wealth
prius - before
quamvis - although
quandocumque - whenever
quisquis, quicquid - whoever, whatever
quoniam - since
refugio, refugere, refugi - to avoid, run away from
subdo, subdere, subdidi, subditus - to put under; subject
subeo, subire, subii, subitus - to go under; enter; undergo
supersum, superesse, superfui, superfuturus - to remain, be left
sustento, sustentare, sustentavi, sustentavus - to hold up, support
tantum - only
unde - whence
Tunc demum pater recogitans secum paenitensque facti: "Quoniam," inquit, "te, fili, nimis et stulte dilexi, quicquid habebam tuae subdidi potestati. At tu cernens frenum tibi laxatum, temperantiae immemor ita omnia consumpsisti, ut nihil mihi praeter solam domum reliqueris. Quid ergo tibi magis faciam? Doleo quidem quod fama nomenque tuum in flore iuventutis deperit, sed unde te sustentem non habeo. Hoc tantum unum superest consilii, sed periculosum, ut si ea largitate qua prius vivere vis, turrim in qua regis positi sunt thesauri sub obscurae noctis silentio adeamus." Audito hoc filius: "Nullum," ait, "pater, quamvis grave sit periculum tecum subire refugio, modo ne desint divitiae, ne si illae defecerint, nominis quoque mei gloria evanescat." Consurgunt igitur ambo nocte, turrim adeunt, perforant malleis ferreis murum; intrat pater sublataque magna parte thesauri exit obstruitque foramen. Revertuntur domum onusti opibus alienis, et iuvenis iterum sua utitur largitate. Quandocumque iterum opus erat opibus ad thesaurum sibi notum revertebantur.
paenitensque facti: regretting what he had done / frenum . . . laxatum: loose reins / reliqueris: (perfect subjunctive) / sustentem: (present subjunctive) / ea largitate qua prius: with the same liberality as before / vis: you wish / turrim: (acc. sing. of turris) / modo: if only / perforant: they break through / malleis: with hammers / foramen: the hole / onusti: laden / opus erat: there was need
Go to The Clever Thief, Part 3
Return to Medieval Latin Tales - Title Page